· Start
· Vad gör vi
     » Specialisttandvård
     » Kosmetisk tandvård
     » Allmän tandvård
· Vilka är vi
· Bildgalleri
· Implantat
· Kontakta oss
· Kliniken
· Information


040-42 03 40
Ludvigsgatan 1
235 33 Vellinge
tandlakarvillan@klemendz.com
Tandläkarvillan i Vellinge


Klinik med specialistkompetens inriktad på
implantat, kronor, broar och kosmetisk tandvård. 
Även all form av allmäntandvård.

"Excellence in Dentistry" är vårt övergripande mål.

American Academy of Cosmetic Dentistry 
är en av våra viktigaste utbildningsbaser.

 
Ett perfekt utfört arbete är ekonomiskt lönsamt, varar över lång tid och så vackert, att det höjer självkänslan hos såväl tandläkare som patient. 

                                         VÄLKOMNA!