Omfattande behandlingar
 Slitna eller skadade framtänder
 Snedställda eller glesa framtänder
 Missfärgade framtänder
 Enstaka trasig kindtand
  Implantat när tänder saknas
  Broar när tänder saknas
  Tandblekning
  Art Gallery - rita din egen tand
  • Avslaget hörn på framtand

    galleri/1 (2).jpg

  • Nöjd och glad

    galleri/1 (1).jpg

    Har fått skalfasader på två tänder