Omfattande behandlingar
 Slitna eller skadade framtänder
 Snedställda eller glesa framtänder
 Missfärgade framtänder
 Enstaka trasig kindtand
  Implantat när tänder saknas
  Broar när tänder saknas
  Tandblekning
  Art Gallery - rita din egen tand
  • Pat önskar eliminera mellanrummen mellan framtänderna i överkäken

    galleri/Obra 1.jpg

  • 6 skalfasader framställda

    galleri/Obra2.jpg

    Ett härligt leende