Omfattande behandlingar
 Slitna eller skadade framtänder
 Snedställda eller glesa framtänder
 Missfärgade framtänder
 Enstaka trasig kindtand
  Implantat när tänder saknas
  Broar när tänder saknas
  Tandblekning
  Art Gallery - rita din egen tand
  • Stort mellanrum mellan framtänderna

    galleri/Nina 1.jpg

  • Mellanrummet uppbyggt med komposit (plastfyllningar)

    galleri/Nina 56.jpg

    behandlingen utförd av Gunilla Klemendz